Barn- och utbildning

När kommer en träslöjdslärare till Åsedaskolan?

Skickades in: 2022-01-25

Hej!

När kommer det en träslöjdlärare till Åsedaskolan? Det verkar saknas en stadigvarande träslöjdlärare, hur går detta ihop med läroplanerna då eleverna inte får den undervisning som de har rätt till? På vilket sätt kan eleverna tillgodogöra sig träslöjdämnet när undervisning inte sker alls? Vi är snart inne i februari och ingen lärare är anställd.

Vad jag har sett så har det inte annonserats ut någon tjänst vad gäller träslöjd på låg- och mellanstadiet, så hur tänker ni här? Läget har ju varit känt länge. Så när kan eleverna på Åsedaskolan få gå på träslöjd?

Svar från kommunen

Svarade: 2022-02-02

Hej!

Slöjd ett enda ämne, man delar inte upp det i trä- eller textilslöjd. I kursplanen anges att eleven ska få arbeta med olika material, redskap och möta olika arbetsprocesser under sin stadietid. Det finns ingen reglering i tid för hur mycket man ska arbeta i ”olika slöjdarter” utan tiden är endast reglerad till ämnet slöjd.

Givetvis vill vi ha en behörig lärare som är inriktad mot trä- och metallslöjd. Sedan slutet av januari finns en ny rektor på plats på Åsedaskolan som har fått i uppgift att kartlägga omfattningen av behovet av den här tjänsten för att kunna starta en rekrytering.

Vänliga hälsningar

Katja Schönbeck
Tillförordnad förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyssna