Barn- och utbildning

Föräldrar som är sjuka i covid-19

Skickades in: 2020-11-12

Hej!

Hur kan ni tillåta att covidsjuka föräldrar får lämna sina barn på förskolan? Vet att det har hänt på en förskola i kommunen. Borde inte chefen för förskolan sätta stopp?

Undrande förälder.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-11-16

Hej!

Vi följer Skolverkets och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och det som gäller är följande:

Barn i förskolan och elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer kan fortsatt gå till skolan, förutsatt att de är friska, även när andra familjemedlemmar är sjuka i covid-19. Det är dock extra viktigt att vara uppmärksam på symtom. Om du som förälder har konstaterad covid-19, kan du ändå hämta och lämna dina barn i eller skolan, om detta går att ordna utan att du har nära kontakter med andra vuxna. Om du inte kan lösa lämning och hämtning på ett säkert sätt får barnet stanna hemma från förskolan eller skolan.

Vänliga hälsningar,

Katja Schönbeck
Tf förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyssna