Barn- och utbildning

Ett högstadium i kommunen

Skickades in: 2020-08-18

När kommer högstadierna i kommunen sammanfogas till ett högstadium och lokaliseras på en skola? Älghultskolan är i behov av stor renovering, vore inte det lämpligt att bygga nytt där alternativt renovera och bygga till och utveckla ett kommunalt högstadium där samlad pedagogisk kompetens kan bidra till en skola med framåtanda. Eller är det Åseda som gäller som skolort för högstadiet framöver?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-08-21

Hej frågeställare!

Tack för dina frågor och synpunkter!

Det är minst 20 år sedan det gjordes en struktur- och kvalitetsundersökning av skolverksamheten i kommunen. Resultaten lever inte upp till vår ambitionsnivå.

Detta är orsaken till att vi vill se över skolverksamheten. Vi vill få fram ett bra underlag för att vi sedan ska kunna diskutera förutsättningslöst hur vi ska komma komma framåt, öka kvaliteten och höja resultaten.

Svaret kommer från

Jan Wernström (S)
Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden

Lyssna