Barn- och utbildning

Hur många "hemmasittare" finns i kommunen?

Skickades in: 2020-01-16

Hej!

Hur många hemmasittare (dvs elever med skolplikt som inte går i skolan utan är hemma) finns det i Uppvidinge kommun? Vad görs för att dessa ska kunna gå i skolan?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-01-23

Hej!

I kommunen har vi ett femtontal elever med vad vi benämner problematisk närvaro, det vill säga att de har mer än 20 procents frånvaro. Olika insatser görs för att öka deras närvaro i skolan. Hemmasittare som begrepp är inget vi använder oss av men i denna grupp finns två med mycket hög frånvaro.

Vänliga hälsningar,

Niclas Bjälkenborn
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyssna