Barn- och utbildning

Vad kostar skollunchen?

Skickades in: 2020-01-04

Jag har en fråga angående skollunchen. Vad kostar en portion per elev?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-01-15

Hej!

Tack för din fråga!

En skollunch kostar 43,10 kronor och då ingår kostnad för komplett råvara, personal, hyra och transport. Taxan beslutas politiskt.

Vänliga hälsningar,

Per Lindgren
Avdelningschef kost

Lyssna