Barn- och utbildning

Statistik gällande skola och förskola

Skickades in: 2019-09-27

Hej!

Jag är nyfiken på jämförelsetal som berättar elevtätheten och lärartätheten i de olika förskolorna, skolorna och fritidsen i kommunen. Exempelvis: elever/kvadratmeter och lärare/elever. Elev kan bytas ut mot barn i förskola och lärare mot pedagog i förekommande fall.

Svar från kommunen

Svarade: 2019-10-02

Hej!

Tack för din fråga!

När det gäller statistik för antal barn eller elever per kvadratmeter så har vi ingen sådan. Övrig offentlig statistik som gäller skolor och förskolor finns hos Skolverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL). De har enkla webbaserade tjänster för att se och jämföra statistik inom olika områden.

Kolada (Sveriges kommuner och landsting) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänliga hälsningar,

Elias Ahlström
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyssna