Barn- och utbildning

Olika tjänster för skola, fritids och förskola

Skickades in: 2019-09-11

Hej!

Mig veterligen finns nu Skola24, Lärplattform, IST, Dexter och Tyra-appen.
Skola 24 om jag vill titta på mitt skolbarns schema. Värdelös. Lärplattform/Skolportalen verkar vara nerlagd. Schema mm för skolan F-6. IST för att anmäla lite uppgifter om barn och föräldrar, i princip värdelös. Dexter ??? Tyra-appen för fritids med schema, frånvaro- och sjukanmälan, information mm. Mycket bra! Varför använder inte skola och förskola Tyra-appen som fritids använder?

Svar från kommunen

Svarade: 2019-09-23

Hej!

Som du så riktigt påpekar finns det ett antal applikationer och program som barn- och utbildningsförvaltningen använder sig av. En del av dessa program är av äldre karaktär och kan säkert uppfattas som både krångliga och inte användarvänliga. Dessutom saknar oftast dessa kopplingar och applikationer till den nya tidens teknik med appar.

På förvaltningen pågår just nu en översyn av olika e-tjänster, både befintliga och omvärldsbevakning, av hur framtida lösningar skulle se ut. Tyra-appen är inte utvecklad för att möta det behov från förvaltningen som vi har mot ett framtida gränssnitt/teknik för att kommunicera med vårdnadshavare.

Vänliga hälsningar,

Niclas Bjälkenborn
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyssna