Barn- och utbildning

Fler valmöjligheter - barnomsorg i Norrhult och Klavreström

Skickades in: 2018-09-24

Det börjar bli stora barngrupper på förskolan Svalan som är vårt enda alternativ till barnomsorg i nuläget. Förr fanns både dagmammor och fler förskolor att välja mellan. Finns det någon tanke på ytterligare ett alternativ till barnomsorg i kommunal regi även för oss i Norrhult och Klavreström nu när barngrupperna ökar i en stadig takt?

Svar från kommunen

Svarade: 2018-12-04

Hej!

Tack för din fråga!

Vi planerar för närvarande inte att erbjuda barnomsorg på något annat sätt än dagens system. Fokus ligger på att kunna erbjuda en stadigt ökande barnaskara plats i tid, lämplig personal och vettiga lokaler med de resurser vi tilldelas.

Med vänlig hälsning,

Torbjörn Gustafsson (C)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Lyssna