Annat

Pengar till företag

Skickades in: 2022-11-04

Hej!

Läste i Smålandsposten om kommunens stöd till ett lokalt företag. Är det på fullt allvar att vår lilla kommuns få skattebetalare ska sponsra ett privat företag? Eller var kommer pengarna ifrån? Är det
lån eller?

Och varför måste det byggas på andra sidan om väg 23/37? Följden blev tydligen att kommunen får stå för så gott som hela kostnaden för överfarten. Hur kan ni gå med på detta när kommunen inte ens har råd att se till att äldreboenden finns kvar på alla orter? Till de äldre som har kämpat och betalat skatt under alla år.

Och allt annat som behöver pengar till åtgärder. Vi har inte ens julbelysning längre på våra orter.

Svar från kommunen

Svarade: 2022-11-08

Hej och tack för dina synpunkter gällande företagsetableringen på nya industriområdet Kållehylte!

Detta handlar inte om sponsring av ett företag. Det som beskrivs i artikeln i Smålandsposten är att den politiska viljan i Uppvidinge är att skapa förutsättning att kunna agera som katalysator vid ett företags etablering. Investeringen som görs på det nya industriområdet kommer inte att belasta skattebetalarna. Det regleras tydligt i ett avtal mellan kommunen och företaget.

Att byggnationen genomförs på det nya industriområdet på andra sidan av väg 23/37 är med anledning av att det finns en långsiktig plan sedan flera år tillbaka att denna typ av byggnation ska ske just där.
Tyvärr föregicks inte beslutet om etablering av industriområdet av en diskussion mellan den dåvarande politiska ledningen och Trafikverket om en kostnadsfördelning av en överfart. Konsekvensen av detta är att överfarten till det nya industriområdet helt och hållet blir en kommunal kostnad.

Jag ser det som väldigt positivt att ett nytt företag etablerar sig i kommunen. Etableringen kommer att generera ett stort antal arbetstillfällen och med stor säkerhet kommer skatteintäkterna till vår kommun att öka över lång tid. Det skapar ytterligare förutsättning för utveckling av vår kommun.

När det gäller julbelysning kommer vi precis som tidigare år att sätta upp julgranar med energieffektiv belysning i våra samhällen. Dock är det självklart att den oro som nu är i Europa gällande energin även påverkar Uppvidinge kommuns förhållningssätt och vi kommer att vara återhållsamma på olika sätt med vår energiförbrukning. Vi måste alla hjälpas åt.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna