Annat

Hur behandlas medarbetare?

Skickades in: 2022-10-20

Hej!

Jag lyssnar till intervjuer med näringslivsutvecklare. Anställda i kommunen får komma till tals. Men blir alla anställda lika behandlade? Har alla anställda i denna kommun lika förutsättningar att lyckas? Tråkigt att många anställda har blivit illa behandlade. Vem svarar för att vissa lyfts fram och andra trycks ner? Hur kan man behandla en teknisk chef på annat sätt än den andra? Vem tar ansvar för alla sorgsna medarbetare som fälls mitt i steget?

Svar från kommunen

Svarade: 2022-10-22

Hej!

Medarbetare i kommunen har olika uppdrag och det innebär att vi verkar, syns och hörs på lite olika sätt. Varje medarbetare är en viktig kugge i kommunens verksamhet för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Det är kommunens ambition att alla känner sig viktiga och likvärdigt behandlade. Om det inte skulle vara så finns det olika sätt att uppmärksamma det, i första hand till sin närmaste chef.

Vänliga hälsningar,

Anne Hallberg
Kommunchef

Lyssna