Annat

Tillgång till vårdcentraler i kommunen

Skickades in: 2022-08-26

Hej!

Jag har bott i kommunen i drygt 8 år. Under den tiden har väntetiden från samtal till återkoppling med vårdcentralen ökat en del. Detta ökar inte bara otryggheten. Tankar på att söka buss för att få snabbare hjälp i Växjö istället finns, då jag möttes av nerdragna persienner vid ingången till vårdcentralen i Lenhovda, vid lunch idag. Tillgång till vård fyra dagar av sju per vecka är inte tillräckligt bra eller tryggt. Det känns, när jag pratar med vänner och grannar, som att fler tänker likadant.

Om det finns en rimlig förklaring på situationen, så lyssnar jag gärna. Annars får nog det lämpligaste lokala partiet hjälpa mig/oss till en förändring...

Svar från kommunen

Svarade: 2022-08-30

Hej!

Tack för din synpunkt!

Som kommun tycker vi självklart att det är viktigt att våra invånare har en god tillgång till vård och det ska vara enkelt att komma i kontakt med sin vårdcentral. Det är dock inte kommunerna som ansvarar för och driver vårdcentralerna, utan regionerna. I Kronobergs län är det Region Kronoberg som ansvarar för sjukvården, inklusive vårdcentralerna.

Det vi som kommun kan göra är att fånga upp signaler från våra invånare och ta upp synpunkterna i våra kontakter med regionen. Men ta gärna kontakt med Region Kronoberg direkt för att få svar på dina frågor. Om du vill kontakta politiker så är det i första hand politiker som är engagerade på regional nivå, inom Region Kronoberg, du bör prata med för att komma närmast.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna