Annat

Svarar för kommunens räkning

2022-07-31

Hej!
Ser att ordförande i samhällsföreningen svarar för kommunen om bryggor i Klavreström. Vad händer med Uppvidinge kommun. Sköter föreningen kommunens verksamhet? Får alla föreningar samma uppbackning när de vill ha från stort till smått? Var fattas besluten? Detta är bara ett av många exempel de senaste åren.

Svar från kommunen

2022-08-01

Hej!
Klavreströms samhällsförening har ett avtal med kommunen om att sköta om badplatsen, förmodligen är det därför som ordförande har kommenterat gällande bryggorna. Bryggorna är kommunens ansvar, men samhällsföreningen har hand om den dagliga skötseln på badplatsen under sommaren och har kontakt med kommunen om vad som behöver göras med mera.

Det finns även liknande avtal med andra föreningar vid andra badplatser i kommunen.

Sophie Palm, Kultur & Fritidsförvaltningen

Lyssna