Politik

Kommunala chefer

Skickades in: 2022-07-24

Hej! Behöver verkligen kommunen anställa chef på tekniska? Verksamheten styrs och beställs ändå av samhällsföreningens ordförande i Norrhult och Klavreström och i Åseda av kommunalråd och gammal vvsare. Någon gång måste ögonen öppnas och se hela kommunen. Ett destruktivt inflytande från ett par-tre icke demokratiskt valda.

Svar från kommunen

Svarade: 2022-07-25 och 2022-08-08

Tack för din fråga. Vi är i behov av en chef som tar ett helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi.

Med vänlig hälsning
Anne Hallberg
Kommunchef Uppvidinge kommun

Hej!

Ja, liksom andra kommuner behöver Uppvidinge kommun en teknisk chef, en person som har ansvar för både personal, ekonomi och verkställighet samt genomförandeansvar utifrån politiska beslut. Det finns både politiska beslut och beslut som är delegerade till teknisk chef för att kunna genomföra och bibehålla en bra och god kvalitet för kommunens invånare i så bra tempo som möjligt.

Den tekniska avdelningen styrs av politiskt fastställda beslut som kommunfullmäktige ytterst beslutat.
Tekniska avdelningen har ett stort ansvar vad gäller både ovan och under marken så som vatten och avlopp i kommunen, detta är något som måste fungera årets alla dagar och timmar. Att då inte ha en ansvarig teknisk chef för verksamheter som spänner över ett mycket stort ansvarsområde är inte möjligt.

Med vänlig hälsning
Niklas Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna