Annat

Förändring av medborgarförslag

Skickades in: 2022-01-23

Jag har lite ideer gällande medborgarförslag. Att få ge medborgarförslag som alla kan läsa offentligt. Som alla kan kommentera så att första förslaget kan bli bättre om det behövs
Så att även tjänstepersoner kan säga något som till exempel budget eller laghinder så att allmänheten får se de gränser som annars senare skulle ha hindrat ett obearbetat förslag.

Jag har ett exempel med skateboardramp: Politiker som tycker att det blir dyrt med skateboardramp som byggs av företag 35 000 kronor. Alltså att de tackar nej till medborgarförslaget eftersom de har budget som är 15 000 kronor.

Alternativ som är mer smidigt: Att folk får veta kommunens budget 15 000 kronor från tjänstepersons kommentar så säger några att de kan bygga den gratis om kommunen kan fixa virke och det blir ett bra samarbete som gynnar alla. Vinster som jag ser är fler accepterade förslag, fler som kan fundera som ofta leder till bättre ideer, utredningsarbetstid som kan sparas, kanske att förslag blir billigare eller mer allmänt accepterade, mer sämja mellan folk och folkvalda.

Jag antar att det inte är känt för alla att man kan ge medborgarförslag så det kan vara bra att göra medborgarförslagstjänsten mer känd. Jag har sett Helsingborgs och Göteborgs medborgarförslagstjänster och de har att man kan kommentera men de har inte uttalat hur kommentarer kan användas till exempel som jag menar.

Svar från kommunen

Svarade: 2022-01-25

Hej!

Tack för ditt förslag! Det är alltid roligt med kommuninvånare som engagerar sig och kommer med förslag på utveckling inom olika områden.

I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att folkbokförda i kommunen kan väcka ärenden i fullmäktige, genom så kallat medborgarförslag. Kommunfullmäktige behandlar alla medborgarförslag som lämnats in.

Inför fullmäktiges sammanträden så publiceras kallelsen med handlingar på kommunens hemsida. Medborgarförslag som lämnas in är allmänna handlingar och kan begäras ut alternativt hittas bland kallelsens handlingar. Kansliavdelningen finns tillgänglig för att besvara eventuella frågor om medborgarförslagen. Medborgarförslagen lämnas in av den folkbokförde, som anses vara ägare till förslaget. Om någon annan vill lämna in samma förslag med ändringar, så finns den möjligheten genom att lämna in det som ett eget medborgarförslag.

Alla medborgarförslag ska beredas inför slutbehandling i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Vanligtvis bereds medborgarförslagen av tjänstepersoner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Tjänstepersoner kan i beredningen höra av sig till förslagsställaren vid eventuella frågor.

Uppvidinge kommun har ingen samlad sökbar sida som redogör för inlämnade medborgarförslag. Detta är något som vi på kansliavdelningen kommer titta närmare på och eventuellt inkludera som utvecklingsinsats. Dock finns vissa hinder för kommentarsfält, då en sådan funktion kräver att kommunen tar moderatoransvar samt granskar kommenterarna. Det innebär en ökad administrativ arbetsbelastning som inte kan hanteras inom nuvarande bemanning.

Vänliga hälsningar

Alexander Arbman
Kommunsekreterare

Lyssna