Annat

Uppföljningsfrågor om köken

Skickades in: 2021-07-03

Köken igen! I svaret står att det är "tanken" att kommunen ska ha två tillagningskök och två mottagningskök. Det är väl ändå ett beslut att det ska vara så? Om det finns beslut, bör det väl finnas en plan? Varmhållningstider, antal barn och äldre är ju uppgifter kommunen måste ha haft hela tiden i sin planering. Om planen spricker, men beslut (tanken?) om att minska antal kök kvarstår, börjar man
undra: Vad kostar det att ni inte klarar att genomföra fattade beslut? Att lägga ner köken är en dålig idé från start och att inte ens kunna genomföra den visar bara på brister i kommunens beslut, planering och attityd. Så igen: Vad kostar det att ni inte har kunnat genomföra ert beslut om att lägga om köken?
Köket på Björkåkra förskola skriver ni är ett mottagningskök med kock, som beställer och tillreder mat, likt övrig kökspersonal på andra förskolor. Ni skriver också att köket på Björkåkra inte har högre driftskostnad än övriga förskolekök och att rektor är chef över kock. Så igen: Varför finns det två separata kostorganisationer i Uppvidinge? Varför läggs köken i Norrhult och Älghult ner när förskolorna i Lenhovda och Åseda har egen måltidsorganisation parallell med kommunens kostorganisation? Vad kostar detta upplägg? Var finns besluten om att det ska vara så här?

Svar från kommunen

Svarade: 2021-11-12

Hej!

Ovanstående frågor är följdfrågor efter en tidigare synpunkt och svar i ämnet:

Frågorna som handlar om förkoleköken besvarades redan i det förra svaret - det finns ingen parallell måltidsorganisation. Här följer svar om kostorganisationen inom Samhällsserviceförvaltningen:

På grund av förändrade förutsättningar är det i dagsläget inte möjligt att göra om två av kommunens tillagningskök till mottagningskök. Orsakerna till detta är att det fortfarande finns kvar boende på Solglimten i Norrhult och då är det mer ekonomiskt att behålla köket som ett tillagningskök, istället för att leverera tillagad mat dit.

Eftersom det nu finns beslut om att bygga en ny högstadieskola, samt ett nytt demensboende i Älghult vill Samhällsserviceförvaltningen avvakta med att göra om tillagningsköket till ett mottagningskök, då vi inte vet vilka konsekvenser detta får för kostverksamheten.

Om det uppstår fler frågor ber vi frågeställaren att höra av sig direkt till Samhällsserviceförvaltningen respektive Barn- och utbildningsförvaltningen då det är lättare att svara i en dialog när det är mycket följdfrågor.

Vänliga hälsningar,

Patrik Ivarsson
Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna