Politik

Ordning på kommunfullmäktiges möte

Skickades in: 2021-06-30

På fullmäktigemötet i går var tonen mellan ordförande/presidium och ledamöter grov. Ordförande ger ett obalanserat intryck när mötesdeltagare tillrättavisas. De flesta folkvalda är helt tysta. Om ledamöter får tala till punkt och mötet leds professionellt och pedagogiskt kan alla delta på lika villkor. Själva innehållet i mötespunkterna försvinner i långa och ovänliga diskussioner om formfrågor. Genom att ansvariga ger klara instruktioner i förväg kan frågor säkert klaras ut. Som invånare blir vi oroliga över att se hur Uppvidinges högsta beslutande organ leds och över hur interaktion mellan ledamöter ser ut. Hur påverkas invånare, anställda och arbete av tonen mellan kommunens politiker?

Svar från kommunen

Svarade: 2021-07-05

Hej!

Som kommunfullmäktiges ordförande är det mitt ansvar att styra och leda mötet samt att hålla ordning. Alla ledamöter har ett ansvar att följa de regler som gäller och att hålla en bra ton.

Under det senaste mötet informerade vi från fullmäktiges presidium att en varning skulle tilldelas vid olämpligt beteende. Då ledamoten vid upprepade tillfällen, trots varning, fortsatte att bryta mot reglerna beslutade vi i presidiet att avvisa personen från mötet, enligt kommunallagen kapitel 5, paragraf 43.

För att framöver skapa meningsfulla och givande dialoger i fullmäktige önskar vi att de regler som finns respekteras.

 

Vänliga hälsningar,

Peter Danielsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Lyssna