Annat

SCB:s medborgarundersökning 2020

Skickades in: 2021-01-28

Hej!

Har nu läst rapporten för Uppvidinge och ser att de verksamheter som politikerna i kommunen valt att skära ned på markant eller avveckla är de områden som Uppvidingeborna vill att kommunen ska prioritera och utveckla. Står klart och tydligt i rapporten att "Verksamheter som bör prioriteras är Miljöarbete, Gymnasieskolan, Kultur, Äldreomsorgen". Hur ser ni på detta? Är dessa neddragningar att göra kommunen mer attraktiv?

Svar från kommunen

Svarade: 2021-04-26

Hej!

Tack för dina frågor! Jag vill börja med att be om ursäkt att svaret har dröjt.

Självklart vill vi göra vår kommun till en attraktiv kommun. Samtidigt behöver vi se över våra verksamheter och vilka förutsättningar vi har för att kunna utveckla och säkerställa kvaliteten på flera områden.

Miljöarbetet är något som vi ständigt försöker utveckla och förbättra, både när det gäller våra verksamheter, upphandlingar och i det dagliga arbetet.

Nedläggningen av de nationella programmen på gymnasieskolan grundar sig på att det var för få elever som sökte till de program som fanns och problemen med att kunna leverera en bra kvalitet i en så liten skola.

Äldreomsorgens strukturella förändring är en anpassning till det faktiska och beräknade behovet av särskilt boendeplatser, parallellt med att nya boendeformer börjar erbjudas i vår kommun för de som är lite äldre.

Kulturen och utveckling av kulturen är något vi försöker jobba för med föreningar och kulturlivet i det privata, samtidigt som vi jobbar i olika nätverk och samverkansorganisationer, till exempel Destination Glasriket.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna