Annat

Begäran om allmänna handlingar

Skickades in: 2020-10-21

Jag har begärt ut protokoll från MBL med de fackliga organisationerna angående nerläggning av Solgården. Jag gjorde det den 12/10. Fick svar att de ska återkomma när de fått fram det. Har idag den 21/10 ännu inte fått handlingarna. Finns det ingen MBL? Tror det finns MBL från 2015 eller 16 men då gällde det att stänga avdelningen Violen och göra om till Trygghetsboende men
behålla övriga verksamheter som kök och demens intakt. Nerläggning är en annan sak och bör kräva en ny MBL. Jag har också begärt konsekvensanalys underskrivet av skyddsombud i samma ärende men inte fått. Om jag inte har fel ska man få ut handlingar inom tre dagar.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-11-26

Hej!

Det framgår av tryckfrihetsförordningen att en begäran om kopia av, eller uppgift ur, allmän handling ska behandlas skyndsamt. Vi har i detta fallet inhämtat uppgifter från flera enheter och socialförvaltningen har behövt göra en prövning om handlingarna kan lämnas ut vilket har gjort att det har dröjt.

Vi har efter din förfrågan som inkom den 12 oktober 2020 lämnat ut handlingar den 14, 21 samt 22 oktober.

Vänliga hälsningar,

Johanna Ekbring
Förvaltningssekreterare Socialförvaltningen

Lyssna