Annat

Kommunens ekonomi

Skickades in: 2020-09-30

Vi kan läsa i Smålandsposten att kommunen går från ett minus till ett plus och att det kommer mer statsbidrag. Var tar dessa pengar vägen? I senaste Kommunstyrelsen-kallelsen kan man se att Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och pandemifond får pengar, men varför ges de inte mer pengar till Socialnämnden som är i stort behov av pengar för att driva lagstyrd verksamhet? (Socialnämnden har sedan innan fått 4,2 miljoner för 2 LSS-placeringar.) Vilken lagstyrd
verksamhet ska vi bryta mot lagen och inte utföra och få vite?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-11-11

Hej!

Först vill jag be om ursäkt för att svaret har dröjt. Vi har ett ansträngt läge just nu i och med coronapandemin.

Uppvidinge kommun kommer med stor sannolikhet göra ett positivt resultat för år 2020. Det förmodade överskottet kommer hjälpa till att återställa tidigare års underskott, vilket är ett måste enligt kommunallagen.

Statsbidragen kommunen får kommer hjälpa oss att täcka de ökade kostnader och utgifter vi har med anledning av pandemin.

Socialnämnden kommer fortsätta arbetet med att anpassa sin verksamhet och ekonomi efter de lagkrav och behov kommunen har. Socialnämnden och förvaltningen kommer att kunna utveckla arbetet med personal inom äldreomsorgen och säkerställa för eventuella kostnadsökningar inom nämndens områden under kommande år med hjälp av dessa nya pengar.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna