Ekonomi

Vad kommer de statliga pengarna att användas till?

Skickades in: 2020-09-19

Till vad kommer de statliga pengar som kommunen nu får ta del av att användas till? Kommer besparingar på skolan, biblioteken och äldreomsorgen att minska?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-10-02

Hej!

Tack för dina frågor!

De nya pengarna regeringen skickar till kommunen kommer att användas till att både täcka upp de ökade kostnader pandemin har bidragit till och förstärka budgeten på flera områden.

De verksamheter vi från den politiska majoriteten vill förstärka ekonomiskt är både äldreomsorgen, skolan, underhåll på våra kommunala fastigheter och att underlätta för återställandet av kommunens totala ekonomi i balans.

Besparingarna kommer inte behöva bli riktigt lika stora, dock måste arbetet med struktur- och verksamhetsförändringar fortgå för att vi ska få en hållbar ekonomi.

Att inte genomföra detta är inte ekonomiskt hållbart över tid, den förstärkning vi nu får är delvis en engångsförstärkning och vi har i dag ett för högt kostnadsläge. Vi behöver se ekonomin långsiktigt.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna