Politik

Varför har Kommunstyrelsen ett extrainsatt möte?

Skickades in: 2020-09-23

Hej!

Varför är det ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 29/9?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-09-25

Hej!

Kommunstyrelsen har kallats till ett extrainsatt sammanträde den 29 september med anledning av ändrade budgetförutsättningar under pågående budgetprocess. Detta innebär att de ändrade budgetförutsättningarna behöver behandlas av kommunfullmäktige samt förslag om en månads senareläggning av budgetprocessens tidplan.

Så här ser dagordningen ut:

1. Godkännande av dagordningen Dnr 2020-000001
2. Val av justerare Dnr 2020-000002
3. Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 Dnr 2020-000159

Du hittar kallelsen under Kommun och Politik/Möten, kallelser och protokoll/Kallelser.

Vänliga hälsningar,

Alexander Arbman
Kommunsekreterare

Lyssna