Politik

Varför anställs konsulter?

Skickades in: 2020-09-20

Hej!

Jag tycker det är intressant att det anställs konsulter hit och dit för att göra utredningar om exempelvis om skolan är organiserad på rätt sätt. Nu skyller ni, Jonsson och company, på att ni vill ha en oberoende person som kan göra en opartisk utredning kring skolans organisation. Är det inte så att budgeten som ni tilldelat barn- och utbildningsförvaltningen har gjort så att personal på barn- och utbildningsförvaltningen och inom skolan går på knäna och är således inte kapabla tidsmässigt/resursmässigt att genomföra en sådan här utredning? För kunskapen och kompetensen finns där.

Är det inte också lättare som politiker att skylla sina beslut, som eventuellt baseras på en konsults rekommendationer, på just konsulten om det skulle visa sig att resultatet av beslutet blir som en skit som hamnar i fläkten. Hur många konsulter kommer ni anställa framöver? Inte enbart för skolan?
Vart är vi på väg?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-09-24

Hej och tack för dina frågor!

Att budgeten och kapaciteten för skolan är hårt ansträngd håller jag med om! Detta avspeglar sig inte minst i denna typ av beslut när vi behöver göra utredningar för att belysa skolornas kvalitet och struktur utöver den normala arbetsbelastning man har inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Vi har en god och hög kompetens inom förvaltningen men i detta fall behövs en extern utredare. Att vi anlitar extern utredare inom vissa frågor visar delvis att vi kan och vågar jämföra oss med andra skolor i landet, och då kunna se de eventuella olikheterna mellan oss och övriga.

Om och när vi i så fall behöver anlita externa utredare i framtiden kan jag inte säga nu, utan det får framtiden utvisa.

Riktningen vi är på väg i är framåt, att säkerställa en så bra skola som möjligt samt ge våra barn så bra förutsättningar och resultat som möjligt är det som bör och ska vara målet för vår kommun.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna