Politik

Webbsändning av kommunfullmäktige

Skickades in: 2020-08-26

Jag ser att frågestunden på nästa fullmäktige inte kommer att bli av. Är det inte på sin plats att se till så möten visas på webben? Med den teknik vi har i dag så ska den användas för att fler ska kunna
vara med och se vad som behandlas och pratas om på fullmäktige och man skulle även kunna ställa frågor via webben.

Det är mycket som händer i vår kommun nu som intresserar många så öppenheten behöver vara större för att minska missförstånd och slarv med våra skattepengar som följd.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-08-27

Hej!

Tack för din fråga!

Ja, det stämmer att Allmänhetens frågestund inte kommer att finnas med på kommunfullmäktiges möte den 1 september. Anledningen är att mötet anpassas för att minska risken för smittspridning av covid-19. Alla arrangörer av möten och evenemang ska göra en riskbedömning och lämpliga anpassningar så att Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan följas.

Dock är mötet, som vanligt, öppet för allmänheten att komma och lyssna. Vi gör anpassningar så att man också ska kunna lyssna utomhus i direkt anslutning till lokalen (Folkets hus i Fröseke). På så sätt minskar vi också risken för smittspridning.

Det är väldigt positivt att många Uppvidingebor är engagerade i olika frågor och även vill följa det som händer i politiken och vilka beslut som tas.

Webbsändningar av fullmäktige har diskuterats vid flera tillfällen. Kommunfullmäktige har (den 30 oktober 2018) sagt nej till webbsändningar då frågan kom upp via en motion. Att webbsända medför extra kostnader. Den utredning som gjordes 2018 tittade på ett alternativ där kommunen köper in teknik och då skulle kostnaden (2018) hamna på cirka 125 000 kronor i inköp och en årlig driftskostnad på cirka 15 000 kronor. Förmodligen är kostnaden högre idag och arbetstid tillkommer. Det finns även andra alternativ där man anlitar ett externt företag och då betalar per fullmäktige. En årlig kostnad för detta kan ligga på uppskattningsvis från 130 000 kronor och uppåt.

Utredningen från 2018 tittade också på hur stor del av befolkningen i andra kommuner som följde webbsändningarna. Höörs kommun hade år 2016 49 visningar per sammanträde, motsvarande 0,3 procent av befolkningen och Staffanstorps kommun hade år 2017 i genomsnitt 143 visningar, vilket motsvarade 0,6 procent av befolkningen. 

Frågan kan absolut bli aktuell igen och i så fall får politikerna i fullmäktige ta beslut på nytt.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna