Politik

Information och underlag i politiska handlingar

Skickades in: 2020-06-03

Hej!

Jag har som medborgare i Uppvidinge följt politiken genom att ta del av kallelser och protokoll som läggs ut på hemsidan för de olika nämnderna. Min upplevelse är att det mycket tydligt de sista åren blivit mycket svårare att följa de ärende som är aktuella då det publiceras mycket lite information och underlag i kallelserna innan ett möte. Jag upplever det som att politiken blir allt mer sluten och att man vill undanhålla information från sina medborgare. Om Uppvidinge vill framstå som en modern och
medborgarvänlig kommun behöver offentlig information vara lättillgänglig för alla medborgare som önskar ta del av handlingar med mera.

Revisorerna gjorde för några år sedan en granskning av i hur stor utsträckning Uppvidinges medborgare hade möjlighet att enkelt informera sig i olika ärende. Då ansågs den vara god. Det kanske är dags för dem att titta på tillgängligheten igen.

Om Uppvidinge vill vara en framtidskommun borde man också fundera en vända till över att websända fullmäktigesammanträde, det kan ju knappast vara svårt att lösa tekniskt.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-06-18

Hej!

Alla de handlingar som allmänheten har och ska ha rätt att ta del av finns tillgängliga på Uppvidinge kommuns hemsida efter att beslut tagits i respektive styrelse och nämnd. Handlingar som inte har beslutats eller ska fram till beslut är ett arbetsmaterial fram tills ärendet kommer till en punkt på dagordningen inför kommande styrelsebeslut. När beslutsunderlag har beretts i presidiet går handlingarna ut till de förtroendevalda politikerna som ska fatta beslut i frågan.

Upplevelsen från dig som frågeställare om att det publiceras lite information i de kallelser som sänds ut och att man undanhåller information kan jag inte hålla med om. Alla de förtroendevalda politiker som ska fatta beslut i frågor som finns med på dagordningen tillhandahålls samma information.

Det åligger varje förtroendevald att diskutera och kommunicera med sina partivänner de beslut som ska tas samt att vara lyhörd utifrån vad våra väljare tycker. Det åligger dock den förtroendevalde politikern ett ansvar att för varje beslut som tas i den nämnd eller styrelse man har fått sitt uppdrag vara väl insatt i frågorna.

Tack för din synpunkt om webbsändningar från kommunfullmäktige. Det är inte aktuellt just nu men frågan kan komma att tas upp igen framöver.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna