Annat

Förslag på sommarjobb för ungdomar

Skickades in: 2020-05-18

Många ungdomar har förlorat chansen till sommarjobb i år på grund av coronan.
Här är ett par förslag till andra sommarjobb:
- förbättra och reparera kommunens fina vandringsleder,
- iordningställa markeringarna på den torpinventering som gjordes av Lenhovda hembygdsförening på 80-talet.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-05-20

Tack för bra förslag!

Vi är just i avslutningsfasen av förberedelserna inför sommarens feriepraktik och just i år har det varit en extra stor utmaning, av många skäl. Ett är att minderåriga i coronatider varken får praktisera i äldrevård eller i förskola och därför har vi tappat många av våra givna praktikplatser.

En stor utmaning varje år är handledare och helt nya uppdrag, som varken finns inom den ordinarie verksamheten eller i föreningsverksamheter, är extra svåra att skaka fram handledare till. Därför kommer vi inte att kunna genomföra dessa förslag redan i sommar, men vi tar med oss idéerna till kommande års planering.

Vänliga hälsningar,

Tomas B Lindahl
Avdelningschef på Etablering och Arbetsmarknad

Lyssna