Politik

Jäv i politiskt beslut?

Skickades in: 2019-12-19

Hej!

Jag läste denna nyheten: http://www.smp.se/uppvidinge/attraktiva-tomter-kan-bli-verklighet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här sitter alltså hans fru i Miljö- och byggnadsnämnden och driver igenom beslut som ekonomiskt gynnar henne själv och hennes man och släkt. Är inte detta jäv och ren korruption så vet jag inte vad som är det? Har ni ingen skam i kroppen? Ingen känsla för var gränsen går?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-01-07

Hej!

Vad gäller dina synpunkter på ett eventuellt jävsförhållande i denna fråga vill jag svara dig med följande:

Att Marie Hammarström Linnér skulle ha tagit något beslut i denna fråga stämmer inte. Hon har, som ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, varit mycket tydlig i sitt avståndstagande när det gäller både beredning och beslut i frågan. Marie har också lämnat sammanträdet när frågan har diskuterats och behandlats, det med anledning av nära anknytning (jäv).

Att en förtroendevalds fru eller make inte ska kunna begära bygglov, eller ansöka om planförändring eller liknande som din fråga gäller skulle kunna få mycket dåliga effekter.

Att det faktum att en respektive i familjen har ett politiskt uppdrag skulle omöjliggöra privat utveckling förefaller orimligt. Det skulle betyda att man stryper alla möjligheter för en förtroendevalds partner att utveckla sina tankar och idéer om utveckling privat, detta skulle i sin tur kunna leda till att ingen skulle vilja engagera sig och ta ett politiskt ansvar.

Som förtroendevald har man alltid ett ansvar att delge jäv om detta uppstår, precis så som är gjort i detta ärende.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna