Annat

Korrekturläsning av annons

Skickades in: 2019-09-01

Hej!

Det är en annons ute på Facebook som handlar om rekrytering av en demenssjuksköterska. Det vore snyggare om ni kunde korrekturläsa annonser innan de publiceras.

Svar från kommunen

Svarade: 2019-09-03

Hej!

Ja, det var olyckligt att annonsen publicerades utan att ha kontrollerats ordentligt. Vi håller på att testa en halvautomatisk annonseringstjänst och då ligger ansvaret för att allt blir korrekt på den person som publicerar respektive annons. Nu ser vi över rutinerna för att minska risken att det händer igen.

Den aktuella annonsen korrigerades så fort möjlighet fanns.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna