Annat

Skicket på banvallen i Fröseke

Skickades in: 2019-06-24

Hej Kommunen!

Det gäller banvallen i Fröseke igen, efter kalktornet och bort mot en korsväg. Har den rasat lite och det blir värre. Det går knappt att cykla och köra bil är svårt. Ser med oro på det, tänk om ett fordon rasar
ner för slänten. Kan gå illa det.

Svar från kommunen

Svarade: 2019-06-28

Hej!

Jag har varit ute och kontrollerat den beskrivna sträckan av banvallen och den ligger inte på kommunens mark.

Svaret kommer från

Thorsten Zaar
Skogsförvaltare

Lyssna