Annat

Frågor om skrivelser och protokoll

Skickades in: 2019-02-28

Två frågor:

  1. Varför är kommunens skrivelser inte daterade eller personligt undertecknade?
  2. Bör inte val av justeringsmän vid sammanträden beslutas och anges i separata paragrafer i respektive protokoll ?

Svar från kommunen

Svarade: 2019-03-05

Hej!

Här kommer svar på dina frågor:

  1. Kommunens tjänsteskrivelser är daterade högst upp i dokumentet. Längst ner i dokumentet står det namn på tjänstemannen som skrivit tjänsteskrivelsen.
  2. Av praxis antecknas val av justerare på inledningsbladet i protokollet.

Vänliga hälsningar,

Emma Majlöv Modig
Kommunsekreterare

Lyssna