Kungörelse

Kommunfullmäktige

Dag

Tid 18:30

Plats Åseda folkets hus

Publicerat

Avpubliceras

Ärenden som kommer att behandlas

 1. Godkännande av dagordning
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Anmälan av medborgarförslag
 5. Anmälan av motioner
 6. Fråga från förtroendevalda
 7. Inlämnande av interpellationer
 8. Årsredovisning 2023
 9. Information om revisionsberättelse för 2023 för Uppvidinge kommun
 10. Beslut om ansvarsfrihet för nämnder för 2023
 11. Inrättande och val av fullmäktigeberedning för beredning gällande anmärkning och ansvarsfrihet för styrelsen 2023
 12. Information från revisorerna
 13. Vattenkällan Företagshotell Älghult
 14. Handlingsplan för intern kontroll 2024
 15. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2024
 16. Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2023
 17. Meddelande till Kommunfullmäktige

Ingrid Hugosson

Kommunfullmäktiges ordförande

Lyssna