Flaggning

På den här sidan finns information om flaggning och kommunens flaggstänger.

Kommunflagga och svensk vimpel ska finnas på de två främsta flaggstängerna vid infarterna. Övriga flaggstänger nyttjas av företagen på orten.

Vid kommunhuset i Åseda och socialförvaltningen i Lenhovda flaggas på allmänna flaggdagar.

Företagarföreningen på orten eller annan förening efter överenskommelse ansvarar för att flaggningen vid infarterna (eller på annan lämplig plats) sköts.

Lyssna