Skattesatser

Vår skattesats är 21,80. Det betyder att för varje 100 kronor beskattningsbar inkomst betalas 21 kronor och 80 öre i skatt till kommunen.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Det är kommunfullmäktige som årligen fastställer den kommunala skattesatsen.

Inför 2023 sänktes kommunalskatten i Uppvidinge kommun från 21,90 procent till 21,80 procent. För varje 100 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 21 kronor och 80 öre i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till regionen. Utöver kommunalskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften varierar beroende på i vilken församling man bor.

Så fördelas våra skattepengar

För de flesta är det en självklarhet att den kommunala verksamheten ska fungera i vardagen, antingen det gäller barnomsorg och skola, vatten i kranen eller omvårdnad för de äldre. Vi vill här på ett enkelt sätt visa vad du får för de pengar som du betalar i kommunalskatt.

Varje invånare genererar skatteintäkter på cirka 39 600 kronor per år. Vi får dessutom statsbidrag på cirka 18 300 kronor per invånare. Det innebär att det totalt fördelas närmare 57 900 kronor per invånare till kommunens olika verksamheter.

I tabellen kan du se hur pengarna användes under 2017

Fördelning av skattepengar under 2017

Verksamhetsområde

Kronor per invånare

% av total

Politisk verksamhet

989

1,7

Kultur och fritid

2 243

3,9

Förskola och skolbarnomsorg

6 211

10,7

Förskoleklass och grundskola

12 037

20,8

Gymnasieutbildning

4 940

8,5

Vuxenutbildning

752

1,3

Omsorg om äldre och funktionshindrade

21 557

37,3

Individ- och familjeomsorg

3 877

6,7

Fysisk och teknisk planering

497

0,9

Gator och parker

1 619

2,8

Räddningstjänst

1 543

2,7

Arbetsmarknad och etablering

1 253

2,2

Övrigt

326

0,6

Källa: Kolada

Lyssna