Diarium och arkiv

Inkomna handlingar och ärenden registreras i kommunens diarier och du kan ta del av en del på vår webbplats.

Vi publicerar alla våra protokoll från 2018 och framåt. Äldre handlingar finns i andra system och i vårt arkiv. En del av våra protokoll maskas för att skydda personuppgifter men det betyder inte alltid att det inte är en allmän handling. Kontakta respektive förvaltning om du vill ha ut äldre handlingar eller dokument som inte maskats.

Lyssna