SFI, Svenska för invandrare

Elever som skrattar. Foto Brooke Cagle.

Invandrare över 16 år, som har svenskt personnummer och är folkbokförda i Uppvidinge kommun har rätt att söka till undervisning i svenska för invandrare, SFI. 

SFI syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Du utvecklar förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Undervisningen ska utifrån läroplanen även förmedla individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Lyssna