Gymnasial vuxenutbildning

Skriver i ett dokument. Foto: Green Chameleon

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som vill skaffa en gymnasieutbildning eller behöver komplettera dina betyg.

Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. Du kan delta i platsbunda lektioner eller studera helt eller delvis på distans efter en individuell studieplan. Efter godkända kurser får du yrkeskompetens eller behörighet till fortsatta studier.

Prövning i enskilda ämnen

En elev som går gymnasieskolan får under utbildningstiden avgiftsfritt göra en prövning i alla
kurser som ingår i elevens individuella studieplan eller gymnasiearbetet. Förutsättningen är att eleven inte tidigare fått betyg i kursen eller i gymnasiearbetet eller om eleven fått betyget F.

Prövningsperioder

Prövningar som sker på höstterminen ska genomföras under perioden 20 september till 20
november och under vårterminen 20 mars till 20 maj. Mer information finns på blanketten: Anmälan till prövning - kommunal vuxenutbildning (Komvux) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta, kontakta studie- och yrkesvägledaren: syv@uppvidinge.se

Enskilda gymnasiekurser som vi erbjuder

Kurser på gymnasial nivå


Kurser på gymnasial nivå

Svenska 1

SVESVE01

100

Svenska 2

SVESVE02

100

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

100

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

100

Engelska 5

ENGENG05

100

Matematik 1 a/b/c

MATMAT01A/B/C

100

Matematik 2 a/b/c

MATMAT02A/B/C

100

Matematik 3 b/c

MATMAT03B/C

100

Matematik 4

MATMAT04

100

Fysik 1a/1b1/1b2

FYSFYS01a/01b1/01b 2

150/100/50

Fysik 2

FYSFYS02

100

Naturkunskap 1a1/1a2/1b

NAKNAK1a1/1a2/1b

50/50/100

Naturkunskap 2

NAKNAK02

100

Kemi 1

KEMKEM01

100

CAD 1

CADCAD01

50

CAD 2

CADCAD02

50

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50

Samhällskunskap 1a2

SAMSAM01a2

50

Lyssna