Grundläggande vuxenutbildning

Gymnasieskolans gemensamma utrymme där elever kan sitta och studera. Foto Alexander Hall.

Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Studietiden är en till fyra terminer. Avslutad utbildning kan ge behörighet för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Dina förkunskaper och behov styr vilken nivå du ska börja på. De grundläggande kurserna kan kombineras med kurser på gymnasial nivå. För att få slutbetyg från den grundläggande nivån krävs godkända betyg i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap.

För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledaren: syv@uppvidinge.se

Kurser på grundläggande nivå

Utbud av kurser motsvarande grundskolenivå

Engelska Nationell delkurs 1

GRNENGA

100

Engelska Nationell delkurs 2

GRNENGB

100

Engelska Nationell delkurs 3

GRNENGC

200

Engelska Nationell delkurs 4

GRNENGD

200

Matematik Nationell delkurs 1

GRNMATA

100

Matematik Nationell delkurs 2

GRNMATB

100

Matematik Nationell delkurs 3

GRNMATC

200

Matematik Nationell delkurs 4

GRNMATD

200

Samhällskunskap

GRNSAM2

150

Svenska Nationell delkurs 1

GRNSVEA

100

Svenska Nationell delkurs 2

GRNSVEB

200

Svenska Nationell delkurs 3

GRNSVEC

200

Svenska Nationell delkurs 4

GRNSVED

200

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1

GRNSVAA

100

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2

GRNSVAB

200

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3

GRNSVAC

200

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4

GRNSVAD

200

Lyssna