På gång på Uppvidinge lärcenter

Lärare i klassrum. Foto.

På den här sidan kan du läsa om vad som planeras på Uppvidinge lärcenter.

Nyhetsarkiv

Här kan du se vad som tidigare varit På gång på Uppvidinge lärcenter.

Vårterminen 2021

Det är snart dags att starta vår uppdragsutbildning Heta arbeten som genomförs i samarbete med brandskyddsföreningen och RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg). Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten där det kan finnas risk för att brand startar, exempelvis vid olika typer av svetsarbeten. Genomförd utbildning ger ett certifikat som är giltigt i 5 år och gäller i de nordiska länderna. Du kan välja mellan två olika tillfällen, beroende på vilken dag som passar dig:

Måndag 19:e april klockan 08.00-16.00
Onsdag 28:e april klockan 08.00-16.00

Kontakta vår koordinator för anmälan eller mer information:
Peter Holgersson
E-post: peter.holgersson@uppvidinge.se
Telefon: 073-200 33 48

Höstterminen 2021

 • Fastighetsskötarutbildning
 • Industriteknisk utbildning inom CNC och enkel pneumatik
 • Utbildningar kring mobila plattformar
 • Traversutbildning
 • Utbildning kring fallskydd

Kurser som planeras

 • Heta Arbeten
 • Grundläggande brandskyddsutbildning
 • HLR (Hjärt- och lungräddning)
 • Simuleringsprogram i datorstyrd produktion
 • Grundutbildning i Cad
 • Kurser i svetsning som Mag/Mig, Tig, Gas och Mma-svetsning