Lov och ledigheter

Pojke bland höstlöv

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, fritids, grundskola, grundsärskola, Uppvidinge lärcenter och kulturskola.

Läsår för elever 2020-2021

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Uppvidinge lärcenter och kulturskola.

Elevernas läsår

Höstterminen 2020: Måndag 17/8 - torsdag 17/12
Vårterminen 2021: Torsdag 7/1 - torsdag 10/6 (7/1 är ledig dag för elever)

Lovdagar

Höstterminen 2020

Höstlov, vecka 44: Måndag 26/10 – fredag 30/10
Stängningsdagar på förskolan: Måndag 7/9 och måndag 23/11
Stängningsdag på fritidshem: Måndag 26/10

Vårterminen 2021

Lov (planeringsdag): Torsdag 7/1
Stängningsdag på fritidshem: Måndag 7/1
Sportlov, vecka 8: Måndag 22/2 - fredag 26/2
Påsklov, vecka 13: Måndag 29/3 - torsdag 1/4
Stängningsdagar på förskolan: Måndag 15/3 och måndag 3/5
Stängningsdag på fritidshem och skola: Onsdag 21/4
Lov (klämdag): Fredag 14/5

Antal skoldagar: 180

Arbetsår för personal 2020-2021

Personalens arbetsår

Höstterminen 2020: Måndag 10/8 – fredag 18/12
Vårterminen 2021: Torsdag 7/1 – onsdag 16/6

Ledigheter

Höstlov, vecka 44: Onsdag 28/10 – fredag 30/10
Sportlov, vecka 8: Måndag 22/2 - fredag 26/2
Påsklov, vecka 13: Måndag 29/3 - torsdag 1/4
Lov (klämdag): Fredag 14/5

Antal tjänstgöringsdagar: 194

Utöver de 180 skoldagarna tillkommer:
5 dagar innan höstterminen startar: 10/8 - 14/8
2 dagar under höstlovet vecka 44: 26/10 – 27/10
1 dag efter elevernas terminsavslutning: 18/12
2 planeringsdagar: 7/1, 27/4
4 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 11/6 – 16/6
Sammanlagt 14 dagar

Avstämningsperiod för lärare

2019-08-12 – 2019-11-03
2019-11-04 – 2020-02-23
2020-02-24 – 2020-06-17