Lov och ledigheter

Pojke bland höstlöv

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, fritids, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kulturskola.

Läsår för elever 2019-2020

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola samt kulturskola.

Elevernas läsår

Höstterminen 2019: Måndag 19/8-fredag 20/12
Vårterminen 2020: Tisdag 7/1-fredag 12/6

Lovdagar

Höstterminen 2019
Höstlov, vecka 44: Måndag 28/10–fredag 1/11

Vårterminen 2020
Lov (planeringsdag): Tisdag 7/1
Stängningsdag fritids: Tisdag 7/1
Sportlov, vecka 8: Måndag 17/2-fredag 21/2
Stängningsdag fritids: Måndag 23/3
Stängningsdag förskola: Måndag 23/3
Påsklov, vecka 15: Måndag 6/4-torsdag 9/4
Lov (planeringsdag): Måndag 23/3
Lov: Torsdag 30/4
Stängningsdag förskola: Måndag 11/5
Lov (klämdag): Fredag 22/5

Antal skoldagar: 182

Arbetsåret för personal 2019-2020

Personalens arbetsår

Höstterminen 2019: Måndag 12/8–fredag 20/12
Vårterminen 2020: Tisdag 7/1–onsdag 17/6

Ledigheter

Höstlov, vecka 44: Onsdag 30/10–fredag 1/11
Sportlov, vecka 8: Måndag 17/2-fredag 21/2
Påsklov, vecka 15: Måndag 6/4-torsdag 9/4
Lov: Torsdag 30/4
Lov (klämdag): Fredag 22/5

Antal tjänstgöringsdagar: 194

Utöver de 182 skoldagarna tillkommer

5 dagar innan höstterminen startar: 2019-08-12 - 2019-08-16
2 planeringsdagar: 2020-01-07, 2020-03-23
2 dagar under höstlovet vecka 44: 2019-10-28 – 2019-10-29
3 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 2020-06-15 – 2020-06-17
Sammanlagt 12 dagar.

Avstämningsperiod för lärare

2019-08-12 – 2019-11-03
2019-11-04 – 2020-02-23
2020-02-24 – 2020-06-17