Lov och ledigheter

Pojke bland höstlöv

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, fritids, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kulturskola.

Läsår för elever 2019-2020

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola samt kulturskola.

Elevernas läsår

Höstterminen 2019: Måndag 19/8-fredag 20/12
Vårterminen 2020: Tisdag 7/1-fredag 12/6 (7/1 är ledig dag för elever)

Lovdagar

Höstterminen 2019

Höstlov, vecka 44: Måndag 28/10–fredag 1/11

Vårterminen 2020

Lov (planeringsdag): Tisdag 7/1
Stängningsdag fritids: Tisdag 7/1
Sportlov, vecka 8: Måndag 17/2-fredag 21/2
Stängningsdag fritids: Måndag 23/3
Stängningsdag förskola: Måndag 23/3
Påsklov, vecka 15: Måndag 6/4-torsdag 9/4
Lov (planeringsdag): Måndag 23/3
Lov: Torsdag 30/4
Stängningsdag förskola: Måndag 11/5
Lov (klämdag): Fredag 22/5

Antal skoldagar: 182

Gymnasiet

Sista skoldag: För årskurs 1 och 2 samt IM-programmen är 11/6 sista skoldagen.
Studenten: Fredag 12/6, "utspring" klockan 14.00.

Fritidshem och förskola under sommaren 2020

Fritidshem och förskola i Lenhovda är öppna vecka 30-31 och stängda vecka 28-29.
Fritidshem och förskola i Åseda är öppna vecka 28-29 och stängda vecka 30-31.

Läsår för elever 2020-2021

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola samt kulturskola.

Elevernas läsår

Höstterminen 2020: Måndag 17/8 - torsdag 17/12
Vårterminen 2021: Torsdag 7/1 - torsdag 10/6 (7/1 är ledig dag för elever)

Lovdagar

Höstterminen 2020

Höstlov, vecka 44: Måndag 26/10 – fredag 30/10
Stängningsdagar på förskolan 7/9 och 23/11

Vårterminen 2021

Lov (planeringsdag): Torsdag 7/1
Sportlov, vecka 8: Måndag 22/2 - fredag 26/2
Påsklov, vecka 13: Måndag 29/3 - torsdag 1/4
Lov (planeringsdag): Tisdag 27/4
Lov (klämdag): Fredag 14/5

Antal skoldagar: 180

Arbetsåret för personal 2019-2020

Personalens arbetsår

Höstterminen 2019: Måndag 12/8–fredag 20/12
Vårterminen 2020: Tisdag 7/1–onsdag 17/6

Ledigheter

Höstlov, vecka 44: Onsdag 30/10–fredag 1/11
Sportlov, vecka 8: Måndag 17/2-fredag 21/2
Påsklov, vecka 15: Måndag 6/4-torsdag 9/4
Lov: Torsdag 30/4
Lov (klämdag): Fredag 22/5

Antal tjänstgöringsdagar: 194

Utöver de 182 skoldagarna tillkommer

5 dagar innan höstterminen startar: 2019-08-12 - 2019-08-16
2 planeringsdagar: 2020-01-07, 2020-03-23
2 dagar under höstlovet vecka 44: 2019-10-28 – 2019-10-29
3 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 2020-06-15 – 2020-06-17
Sammanlagt 12 dagar.

Avstämningsperiod för lärare

2019-08-12 – 2019-11-03
2019-11-04 – 2020-02-23
2020-02-24 – 2020-06-17

Arbetsåret för personal 2020-2021

Personalens arbetsår

Höstterminen 2020: Måndag 10/8 – fredag 18/12
Vårterminen 2021: Torsdag 7/1 – onsdag 16/6

Ledigheter

Höstlov, vecka 44: Onsdag 28/10 – fredag 30/10
Sportlov, vecka 8: Måndag 22/2 - fredag 26/2
Påsklov, vecka 13: Måndag 29/3 - torsdag 1/4
Lov (klämdag): Fredag 14/5

Antal tjänstgöringsdagar: 194

Utöver de 180 skoldagarna tillkommer:
5 dagar innan höstterminen startar: 2020-08-10 - 2020-08-14
2 dagar under höstlovet vecka 44: 2020-10-26 – 2020-10-27
1 dag efter elevernas terminsavslutning: 2020-12-18
2 planeringsdagar: 2021-01-07, 2021-04-27
4 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 2021-06-11 – 2021-06-16 d v s sammanlagt 14 dagar

Avstämningsperiod för lärare

2019-08-12 – 2019-11-03
2019-11-04 – 2020-02-23
2020-02-24 – 2020-06-17