IST Lärande

Med IST Lärande får du som vårdnadshavare för elever i grundskola och grundsärskola mer insyn i ditt barns dagliga skolarbete och större möjlighet att engagera dig i barnets lärande och utveckling.

I IST Lärande får du tillgång till bedömda uppgifter, omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram som ditt barns lärare valt att dela. Här kan du också förbereda dig inför utvecklingssamtal.

När läraren publicerar en ny aktivitet får du notifiering via mejl om det.

Du loggar in i IST Lärande med BankID eller mobilt BankID.

Har du inte tillgång till någon av ovanstående e-legitimationer kan vi erbjuda inloggning via SkolID. Kontakta skoladministratör på ditt barns skola om du är i behov av SkolID.

Vid ytterligare frågor, kontakta er skola.

Lyssna