VVS- och Fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är för dig som tycker om att jobba praktiskt, är flexibel och har god problemlösningsförmåga. Hos oss läser du programmet som lärling ute på en arbetsplats där du får vara en del av det vardagliga arbetet.

Läser du detta program får du en bred kompetens för ditt kommande arbetsliv.

Vi erbjuder följande inriktningar:

Fastighet: Väljer du denna inriktning får du kunskap om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll. Du får även kunskap i att arbeta i närhet med kunder och boende.

VVS: Väljer du denna inriktning får du kunskap om installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Du får även kunskap om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik.

Kylteknik: Väljer du denna inriktning får du kunskap om installation, service, drift och underhåll, samt energioptimering av kyltekniska anläggningar, systemtänkande, miljö och säkerhet.

Vid skolstart ges du en lärlingsplats i din hemort eller i närheten av den. Där arbetar du nära din handledare vissa dagar i veckan under hela din utbildning. Övriga dagar studerar du på skolan. Dessa dagar möter du klasskamrater, lärlingssamordnare och dina lärare i de gymnasiegemensamma ämnen som du studerar på plats i skolan. Du får även specialutbildning i Katrineholm.