VVS- och fastighets­programmet

VVS- och fastighetsprogrammet är för dig som tycker om att jobba praktiskt, är flexibel och har god problemlösningsförmåga.

Hos oss läser du programmet som lärling ute på en arbetsplats där du får vara en del av det vardagliga arbetet. Läser du detta program får du en bred kompetens för ditt kommande arbetsliv.

Vid skolstart ges du en lärlingsplats i din hemort eller i närheten av den. Där arbetar du nära din handledare vissa dagar i veckan under hela din utbildning. Övriga dagar studerar du på skolan. Dessa dagar möter du klasskamrater, lärlingssamordnare och dina lärare i de gymnasiegemensamma ämnen som du studerar på plats i skolan. Du får även specialutbildning i Katrineholm.

Våra inriktningar

Fastighet

Väljer du denna inriktning får du kunskap om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll. Du får även kunskap i att arbeta i närhet med kunder och boende.

VVS

Väljer du denna inriktning får du kunskap om installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Du får även kunskap om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik.

Kylteknik

Väljer du denna inriktning får du kunskap om installation, service, drift och underhåll, samt energioptimering av kyltekniska anläggningar, systemtänkande, miljö och säkerhet.

Gymnasiegemensamma ämnen

Ingår i alla gymnasieutbildningar - 900 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen


Engelska 5

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Programgemensamma ämnen

Ingår i de programgemensamma ämnena - 400 poäng

Programgemensamma ämnen


Praktisk ellära

100 poäng

Systemuppbyggnad

100 poäng

Verktygs- och materialhantering

100 poäng

Värmelära

100 poäng

Inriktiningar/Profiler

Ingår beroende på vilken inriktning/profil du väljer - Totalt 300-400 poäng

Inriktningar/Profiler


Fastighet


Elkraftsteknik

100 poäng

Fatighetsförvaltning

100p poäng

Fastighetsservice - Byggnader

100 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik


Elkraftsteknik

100 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik - Grund

100 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik - Miljö och säkerhet

100 poäng

Ventilationsteknik


Elkraftsteknik

100 poäng

Luftbehandling

100 poäng

Ventilationsteknik - injustering

100 poäng

VVS


Entreprenadteknik

100 poäng

Sanitetsteknik 1

100 poäng

VVS svets och lödning - rör

100 poäng

Ventilationsteknik - injustering

100 poäng

Programfördjupningar

Programfördjupningarna motsvarar 800-900 poäng

Programmets programfördjupningar


Cad 1

50 poäng

Cad 2

50 poäng

Entreprenörskap

100 poäng

Matematik 2a

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Matematik 3b

100 poäng

Matematik 3c

100 poäng

Matematik 4

100 poäng

Naturkunskap 1a2

50 poäng

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 poäng

Svenska3/Svenska som andraspråk 3

100 poäng