Vård- och Omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som gilla att arbeta med människor.

Din studietid tillsammans med oss genomsyras av en helhetssyn på människan, mellanmänskliga relationer och empati! Våra lärare ger dig en kvalitetssäkrad och certifierad utbildning som hela tiden utformas i samverkan mellan skola och arbetsliv.

Undervisningen är varierad och varvas med teoretiska och praktiska övningar med flera lärare och andra elever på programmet. Du får på så sätt möjlighet att utbyta erfarenheter och bygga ett större kontaktnät på skolan under din studietid hos oss.

Vi erbjuder fyra olika yrkesutgångar:

Hälso- och sjukvård: Vid denna programfördjupning läser du akutsjukvård, medicin 2, vårdpedagogik och palliativ vård. Efter examen kan du exempelvis jobba som undersköterska inom sjukvården. Under din studietid har du även 20 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Äldreomsorg: Vid denna programfördjupning läser du äldres hälsa och livskvalité, vård och omsorg vid demenssjukdom, vårdpedagogik och palliativ vård. Efter examen kan du exempelvis arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Under din studietid har du även 20 veckors APL.

Hälso- och sjukvård, Högskoleförberedande: Vid denna programfördjupning läser du akutsjukvård, medicin 2, matematik 2a och svenska/svenska som andraspråk 3. Efter examen kan du läsa på högskolan till exempelvis sjuksköterska. Under din studietid har du även 15 veckors APL.

Äldreomsorg, Högskoleförberedande: Vid denna programfördjupning läser du äldres hälsa och livskvalité, vård och omsorg vid demenssjukdom, matematik 2a och svenska/svenska som andraspråk 3. Efter examen kan du läsa på högskolan. Under din studietid har du även 15 veckors APL.