Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som gilla att arbeta med människor.

Din studietid tillsammans med oss genomsyras av en helhetssyn på människan, mellanmänskliga relationer och empati. Våra lärare ger dig en kvalitetssäkrad och certifierad utbildning som hela tiden utformas i samverkan mellan skola och arbetsliv.

Undervisningen är varierad och varvas med teoretiska och praktiska övningar med flera lärare och andra elever på programmet. Du får på så sätt möjlighet att utbyta erfarenheter och bygga ett större kontaktnät på skolan under din studietid hos oss.

Våra fyra olika yrkesutgångar

Hälso- och sjukvård

Vid denna programfördjupning läser du akutsjukvård, medicin 2, vårdpedagogik och palliativ vård. Efter examen kan du exempelvis jobba som undersköterska inom sjukvården. Under din studietid har du även 20 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Äldreomsorg

Vid denna programfördjupning läser du äldres hälsa och livskvalité, vård och omsorg vid demenssjukdom, vårdpedagogik och palliativ vård. Efter examen kan du exempelvis arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Under din studietid har du även 20 veckors APL.

Hälso- och sjukvård, Högskoleförberedande

Vid denna programfördjupning läser du akutsjukvård, medicin 2, matematik 2a och svenska/svenska som andraspråk 3. Efter examen kan du läsa på högskolan till exempelvis sjuksköterska. Under din studietid har du även 15 veckors APL.

Äldreomsorg, Högskoleförberedande

Vid denna programfördjupning läser du äldres hälsa och livskvalité, vård och omsorg vid demenssjukdom, matematik 2a och svenska/svenska som andraspråk 3. Efter examen kan du läsa på högskolan. Under din studietid har du även 15 veckors APL.

Gymnasiegemensamma ämnen

Ingår i alla gymnasieutbildningar - 900 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen


Engelska 5

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Programgemensamma ämnen

Ingår i de programgemensamma ämnena - 1100 poäng

Programgemensamma ämnen


Etik och människans livsvilkor

100 poäng

Hälsopedagogik

100 poäng

Medicin 1

150 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a2

50 poäng

Specialpedagogik

100 poäng

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1

200 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2

150 poäng

Programfördjupningar

Valbara programfördjupningar - 500 poäng

Programfördjupningar


Akutsjukvård

200 poäng

Matematik 2a

100 poäng

Medicin 2

100 poäng

Palliativvård

100 poäng

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100 poäng

Teknik i vård och omsorg

100 poäng

Vård och omsorg vid demenssjukomar

100 poäng

Vårdpedagogik

100 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet

200 poäng