Introduktions­programmen

Om du inte har de betyg som behövs för att komma in på det program du vill gå så är introduktionsprogrammet rätt för dig.

Här kan du välja mellan fem olika inriktningar för att läsa upp dina betyg som inte har blivit godkända från grundskolan och därefter söka vidare till ett nationellt program.

Våra inriktningar

Programinriktat val

Denna utbildning är för dig som saknar behörighet men vill läsa på ett nationellt program. Du behöver ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Väljer du programinriktat val så får du en utbildning som är inriktad mot ett av de nationella programen. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion

Denna inriktning vänder sig till dig som vill ha mer kunskap inom yrken eller yrkesprogram som intresserar dig. Du varvar teori och praktik både i skolan och på praktikplatser.

Utbildningen kan pågå i mer än ett läsår och förutom att ge dig möjligheter till att söka vidare till ett nationellt yrkesprogram så är det även meningen att du ska få goda kontakter med olika arbetsgivare genom praktiken.

Vilken yrkesintroduktion du kan välja att läsa hos oss styrs av vårt övriga programutbud. Se övriga program i katalogen.

Individuellt alternativ

Denna inriktning är för dig som inte har godkända betyg för att nå ett nationellt program. Du kanske inte vet vad du vill göra i framtiden, du kanske saknar motivation eller har särskilda behov och kanske behöver extra mycket hjälp.

Vi hjälper dig utefter dina förutsättningar genom att utforma en individuell studieplan utefter dina behov. Du kan varva dina studier med praktik. De möjliga vägarna som finns för att komma vidare är att kunna gå på yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut till arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Denna utbildning är för dig som nyligen har anlänt till Sverige och vill läsa svenska tillsammans med andra ämnen för att få grundskolebehörighet.

Utbildningen utformas utefter dina förutsättningar, där fokus ligger på att ge dig behörighet till att gå vidare till ett annat introduktionsprogram, ett nationellt program eller vuxenutbildning.

Ämnen som erbjuds på Introduktionsprogrammet

Beroende på vilken inriktning du väljer i programmet kan olika utbildningar erbjudas utanför programmet via en samläsning med ett annat program, till exempel om du väljer att gå yrkesintroduktion mot vård och omsorg.

Introduktionsprogrammets ämnen

Bild

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Kemi

Idrott och hälsa

Matematik

Modersmål

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andra språk

Teknik