Handels- och administrations­programmet

Handels- och administrationsprogrammet passar dig som är intresserad av handel, kommunikation och administration och vill ut i arbetslivet direkt efter nian.

På Uppvidinge gymnasieskola studerar du handels- och administrationsprogrammet som lärling på en riktig arbetsplats, samtidigt som du är på skolan vissa dagar och deltar i viktiga teoretiska kurser, träffar dina klasskamrater, lärare och lärlingssamordnare.

Våra inriktningar

Administrativ service

Denna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av administration, ledarskap och organisation i företag och offentlig förvaltning. Inriktningens lärlingsplatser är i huvudsak knutna till olika kontorsarbeten

Handel och service

Denna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av detalj- och partihandel, näthandel, ledarskap, företagande, entreprenörskap, service och kommunikation. Inriktningens lärlingsplatser är i huvudsak knutna till olika butiksarbeten.

Att studera som lärling hos oss ökar dina chanser till en intressant anställning både under pågående utbildning men framförallt efter att du tagit studenten.

Gymnasiegemensamma ämnen

Ingår i alla gymnasieutbildningar - 900 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen


Engelska 5

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Programgemensamma ämnen

Ingår i de programgemensamma ämnena - 400 poäng

Programgemensamma ämnen


Entreprenörskap

100 poäng

Försäljning och kundservice 1

100 poäng

Handel

100 poäng

Information och kommunikation 1

100 poäng

Inriktiningar/Profiler

Ingår beroende på vilken inriktning/profil du väljer - 400-500 poäng

Inriktningar/Profiler


Administration service - lärling


Administration 1

100 poäng

Affärskommunikation

100 poäng

Information och kommunikation 2

100 poäng

Ledarskap och organisation

100 poäng

Handel service - lärling


Affärsutveckling och ledarskap

100 poäng

Försäljning och kundservice 2

100 poäng

Inköp 1

100 poäng

Näthandel 1

100 poäng

Praktisk marknadsföring 1

100 poäng

Programfördjupningar

De programfördjupningar vi kommer att erbjuda är beroende av ditt mål med utbildningen samt skolans möjligheter att ordna en lärlingsplats som motsvarar dina utbildningsmål. 700-800 poäng

Programmets programfördjupningar


Administration - Specialisering

100 poäng

Administration 2

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Entreprenörskap och företagande

100 poäng

Företagsekonomi 1

100 poäng

Handel - Specialisering

100 poäng

Hantering av varor och gods

200 poäng

Inköp 2

100 poäng

Ledarskap och organisation

100 poäng

Logistik 1

100 poäng

Logistik 2

100 poäng

Mat och butik - Specialisering

100 poäng

Mat och butik 1

100 poäng

Mat och butik 2

100 poäng

Matematik 2a

100 poäng

Moderna språk 1

100 poäng

Moderna språk 2

100 poäng

Moderna språk 3

100 poäng

Moderna språk 4

100 poäng

Moderna språk 5

100 poäng

Personlig försäljning 2

100 poäng

Personlig försäljning 3

100 poäng

Praktisk marknadsföring 2

100 poäng

Praktisk marknadsföring 3

100 poäng

Receptions- konferensservice

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska som andraspråk 2

100 poäng