Barn- och Fritidsprogrammet

Barn som leker med pussel. Foto Alexander Hall

Barn- och Fritidsprogrammet passar dig som gillar att arbeta med barn och ungdomar, och som vill lägga fokus på det praktiska lärandet under din studietid.

Hos oss studerar du detta program som lärling på en riktig arbetsplats, samtidigt som du är på skolan vissa dagar. Under dina skolförlagda dagar får du läsa teoretiska kurser, och träffa dina klasskamrater, lärare och lärlingssamordnare.

På din arbetsplats får du handledning av en utbildad handledare som vi från skolan har god kontakt med under hela sin studietid.

Följande inriktningar erbjuder vi på Uppvidinge gymnasieskola:

Fritid och hälsa: Väljer du denna inriktning får du kunskap om människors fritid, olika fritids- och friskvårdsverksamheter, människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Pedagogiskt arbete: Väljer du denna inriktning får du kunskap om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Denna inriktning förbereder dig för arbete som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

Socialt arbete: Väljer du denna inriktning får du kunskap om olika sociala processer, förhållanden och om socialpolitiska områden. Här blir du förberedd för arbete inom funktionsnedsättningsområdet eller bevakningsområdet.