Barn- och fritids­programmet

Barn som leker med pussel. Foto Alexander Hall

Barn- och Fritidsprogrammet passar dig som gillar att arbeta med barn och ungdomar, och som vill lägga fokus på det praktiska lärandet under din studietid.

Hos oss studerar du detta program som lärling på en riktig arbetsplats, samtidigt som du är på skolan vissa dagar. Under dina skolförlagda dagar får du läsa teoretiska kurser och träffa dina klasskamrater, lärare och lärlingssamordnare.

På din arbetsplats får du handledning av en utbildad handledare som vi från skolan har god kontakt med under hela sin studietid.

Våra inriktningar

Fritid och hälsa

Väljer du denna inriktning får du kunskap om människors fritid, olika fritids- och friskvårdsverksamheter, människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Pedagogiskt arbete

Väljer du denna inriktning får du kunskap om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Denna inriktning förbereder dig för arbete som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

Socialt arbete

Väljer du denna inriktning får du kunskap om olika sociala processer, förhållanden och om socialpolitiska områden. Här blir du förberedd för arbete inom funktionsnedsättningsområdet eller bevakningsområdet.

Gymnasiegemensamma ämnen

Ingår i alla gymnasieutbildningar - 900 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen


Engelska 5

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Programgemensamma ämnen

Ingår i de programgemensamma ämnena - 700 poäng

Programgemensamma ämnen


Hälsopedagogik

100 poäng

Naturkunskap 1a2

50 poäng

Kommunikation

100 poäng

Lärande och utveckling

100 poäng

Människors miljöer

100 poäng

Pedagogiskt ledarskap

100 poäng

Samhällskunskap 1a2

50 poäng

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 poäng

Inriktningar/Profiler

Ingår beroende på vilken inriktning/profil du väljer - 300 poäng

Inriktningar/Profiler


Fritid och hälsa - lärling


Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 poäng

Fritids- och idrottskunskap

100 poäng

Pedagogiskt arbete - lärling


Barns lärande och växande

100 poäng

Pedagogiskt arbete

200 poäng

Socialt arbete - lärling


Socialt arbete

200 poäng

Sociologi

100 poäng

Programfördjupningar

Vilka programfördjupningar vi kommer att erbjuda är beroende av ditt mål med din utbildning samt skolans möjligheter att ordna en lärlingsplats som motsvarar dina utbildningsmål.

Programmet kan bland annat ­erbjuda kurser inom ­följande områden:

Aktiviteter och värdskap

Brand, bevakning och säkerhet

Dansorientering

Digitalt skapande

Entreprenörskap

Estetisk kommunikation

Eventteknik

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Fritids- och idrottskunskap

Grundläggande vård och omsorg

Historia

Idrott och hälsa

Juridik

Konferens och evenemang

Larm och säkerhetsteknik

Massage

Matematik

Mediekommunikation

Musik

Naturguidning

Naturkunskap

Pedagogiskt arbete

Programmering

Psykologi

Reseproduktion och marknadsföring

Sociologi

Specialpedagogik

Svenska

Svenska som andraspråk

Träningslära

Yttre miljö