Uppvidinge gymnasieskola

Uppvidinge Gymnasieskola

En skola nära dig!

På Uppvidinge gymnasieskola möter du en trygg och avspänd atmosfär med närhet mellan lärare och elever.

Hos oss på Uppvidinge gymnasieskola arbetar elever och lärare tillsammans mot gemensamma mål och du har stor möjlighet att påverka din utbildning genom att anpassa den efter dina behov.

Viktiga datum

15 april

Preliminära antagningsbeskedet är klart.

15 maj

Sista dagen för att göra omval till gymnasiet.

2 juli

Slutliga antagningsbeskedet är klart.

19 augusti

Läsåret 2019/2020 startar.

Individuella val och högskolebehörighet

Tillsammans med de programfördjupningar du gör erbjuds också ett antal kurser som individuella val. Dessa kurser kan hjälpa dig att ytterligare fördjupa dig inom ditt program eller vidga dina vyer utanför programmets ramar. Vilka kurser som erbjuds varierar beroende på läsår. Kontakta studieoch yrkesvägledaren för mer information.

För dig som vill gå ett högskoleförberedande program, ingår alltid den grundläggande behörigheten till högskolan i programmet.

Vill du gå ett yrkesprogram har du rätt att under din tid på gymnasiet läsa de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskolan. Det är viktigt att du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren på skolan går igenom din studieplan och lägger upp de individuella valen så att du får med dig de kurserna som behövs för den grundläggande behörigheten.

Du som har valt att gå ett yrkesprogram måste läsa följande kurser för att få den grundläggande behörigheten till högskolan: svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. I dessa kurser måste man få lägst betyget E. Det krävs även en yrkesexamen som du får när du klarat av din gymnasietid med minst 2 250 godkända poäng, för att få högskolebehörighet.