Lov och ledigheter

Pojke bland höstlöv

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, fritids, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kulturskola.

Höstterminen 2018

Måndag 20/8 - torsdag 20/12

Lovdagar höstterminen 2018

Höstlov måndag 29/10 - fredag 2/11 (vecka 44) 

Vårterminen 2019

Måndag 7/1 - torsdag 13/6

Lovdagar vårterminen 2019

Lov (planeringsdag) måndag 7/1
Sportlov måndag 18/2 - fredag 22/2 (vecka 8)
Påsklov måndag 15/4 - torsdag 18/4 (vecka 16)
Lov (planeringsdag) måndag 25/3
Lov (klämdag) fredag 31/5
Lov (klämdag) fredag 7/6

Stängningsdagar för förskola och fritidshem vårterminen 2019

25/3 (planeringsdag)
17/6 (planeringsdag)

Arbetsåret 2019-2020

Arbetsår för elever och personal 2019-2020

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola samt kulturskola.

Elevernas arbetsår
Höstterminen 2019: Måndag 19/8 - fredag 20/12
Vårterminen 2020: Tisdag 7/1 - fredag 12/6
Lovdagar:
Höstterminen 2019:
Höstlov, vecka 44 Måndag 28//10 – fredag 1/11
Vårterminen 2020:
Lov (planeringsdag) Tisdag 7/1
Sportlov, vecka 8 Måndag 17/2 - fredag 21/2
Påsklov, vecka 15 Måndag 6/4 - torsdag 9/4
Lov (planeringsdag) Måndag 23/3
Lov Torsdag 30/4
Lov (klämdag) Fredag 22/5
Antal skoldagar 182

Personalens arbetsår
Höstterminen 2019: Måndag 12/8 – fredag 20/12
Vårterminen 2020: Tisdag 7/1 – onsdag 17/6
Ledigheter:
Höstlov, vecka 44 Onsdag 30/10 – fredag 1/11
Sportlov, vecka 8 Måndag 17/2 - fredag 21/2
Påsklov, vecka 15 Måndag 6/4 - torsdag 9/4
Lov Torsdag 30/4
Lov (klämdag) Fredag 22/5
Antal tjänstgöringsdagar 194

Utöver de 182 skoldagarna tillkommer
5 dagar innan höstterminen startar: 2018-08-12 - 2018-08-16
2 planeringsdagar: 2020-01-07, 2020-03-23
2 dagar under höstlovet vecka 44: 2019-10-28 – 2019-10-29
3 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 2020-06-15 – 2020-06-17
d v s sammanlagt 12 dagar.
Avstämningsperiod för lärare:
2019-08-12 – 2019-11-03
2019-11-04 – 2020-02-23
2020-02-24 – 2020-06-17