Sköterska och läkare

Skolsköterskan har hand om samtliga barn, från förskoleklass till och med gymnasiet. Arbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande

Skolsköterskan träffar alla elever enskilt och regelbundet. De ger, förutom personlig kontakt med varje elev, även en överblick av den fysiska och psykiska hälsan på grupp-, årskurs-, och skolnivå.

Skolsköterskans uppdrag

 • att följa barns och ungdomars utveckling
 • bevara och förbättra deras hälsa
 • att arbeta hälsofrämjande
 • förebyggande insatser

Elevhälsans medicinska del erbjuder

 • Hälsosamtal
 • Vaccinationer enligt nationella riktlinjer
 • Enklare sjukvårdsinsatser- öppen mottagning
 • Stödjande samtal till elever, vårdnadshavare, personal
 • Vid behov erbjuds eleverna kontakt med skolläkare för medicinsk bedömning.
 • Förmedla kontakter med andra instanser
 • Samverka med övrig personal på skolan gällande förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Lyssna