Kurator och psykolog

För att stödja elevers lärande och utveckling står skolkuratorn för elevhälsans sociala och psykosociala perspektiv. Skolpsykologen arbetar på flera nivåer inom skolan.

Kurator

Skolkuratorn är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning. Kuratorerna är verksamma på kommunens grundskolor, anpassad grundskola samt gymnasieskolan.

Vad gör skolkuratorn?

 • Arbetar med stödjande, motiverande, konsulterande och rådgivande samtal med elever, vårdnadshavare och personal.
 • Arbetar med relationer i grupp.
 • Gör observationer i verksamheten.
 • Arbetar med olika former av värdegrundsarbete i samarbete med skolans personal.
 • Är ett stöd vid ansökningar och anmälningar till socialtjänsten.
 • Utreder och bedömer den sociala och psyksocial situationen för enskild elev. Bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd samt inför elevs mottagade i anpassad grundskola.
 • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.

Vad gör skolpsykologen?

Skolpsykologen verkar på olika nivåer inom skolan och erbjuder olika tjänster.

 • Rådgivning
 • Handledning
 • Konsultation
 • Utredning
 • Utbildning
 • Krishantering
Lyssna