Barnvaccinationer

Möjligt för att se givna barnvaccinationer finns nu på 1177. Nu kan vårdnadshavare och elever via inloggning på 1177.se se de vaccinationer som eleven har fått inom elevhälsan i Uppvidinge kommun.

Uppvidinge kommuns elevhälsa erbjuder samtliga elever upp till 18 års ålder vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Vårdnadshavare och äldre elever har nu tillgång att se elevens vaccinationer direkt genom att logga in i ”Journal på nätet” med e-legitimation via 1177.se.

De vaccinationer som är aktuella är de som givits efter 2016-04-16 och givna inom elevhälsan i Uppvidinge kommun samt Region Kronoberg. Om vaccinationerna inte syns via 1177, kontakta skolsköterskan på den skola eleven går.

Så länge kan du se ditt barns journaler

Du som vårdnadshavare har automatiskt tillgång till ditt barns journalinformation fram till dess att barnet fyller 13 år. Ungdomen har sedan tillgång till sin journal via egen inloggning från 16 års ålder. Ungdomar mellan 13-15 år kan inte läsa sin journal via nätet, utan måste kontakta den mottagning där de fått vård för att få önskad information. När det gäller journalinformation från elevhälsans medicinska insats är det endast vaccinationsinformation som visas.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177:s hemsida:
Läs din journal via nätet – 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information finns också på Folkhälsomyndighetens hemsida:
Barnvaccinationsprogram, allmänt program för barn - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna