Information om vaccination och covid-19

En kvinna får en spruta. Foto.

Här finns information om vad som gäller just nu kring coronaviruset och vaccination mot covid-19.

Uppvidinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi håller oss uppdaterade om utvecklingen. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirus/covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationen här uppdateras löpande utefter nya beslut och rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer

Vaccinera dig

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.

Stanna hemma vid symtom

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Särskilt råd till ovaccinerade

  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten – Åtgärder mot covid-19 i februari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning av allmänheten upphör

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre PCR-provtagning för allmänheten vid symptom förenliga med covid-19. Från och med den 9 februari 2022 kan allmänheten därför inte längre testa sig för covid-19 via sin vårdcentral.

Provtagningen av personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg fortsätter som tidigare.

Information about the coronavirus and vaccination in other languages

On several national websites you can find information about safety recommendations, the coronavirus and covid-19 in other languages:

1177.se: About covid-19 in other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten: About covid-19 in other languages Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se: Other languages Länk till annan webbplats.

About vaccination against covid-19 in other languages

Folkhälsomyndigheten: Important information about vaccination against covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177.se: Vaccination against covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Do you need help to book a vaccination?

Do you or someone around you not have access to digital tools? Or do you not have a Swedish personal ID number? Or do you have difficulties with the language?

The region has a telephone number where you can get help in booking an appointment.
Call 0470-58 60 00. If necessary, get help from a relative who can call in Swedish
or English. Leave your telephone number and indicate whether you need an interpreter. Region Kronoberg will call you back within one week.

Minimising the spread of covid-19

Stay at home if you are feeling ill with symptoms such as nasal congestion, respiratory infection, coughing, or fever, even with mild symptoms.

You cand find more information on current rules and recommendations at Krisinfomation.se:

Krisinformation.se - Current rules and recommendations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonlinje på olika språk

Nu öppnas en nationell telefonlinje där du kan få svar på frågor om det nya coronaviruset, på flera språk. Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Telefonnummer: 08-123 680 00
Öppettider: vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden. Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112.

Information om telefonlinjen på arabiska Pdf, 222.3 kB.
Information om telefonlinjen på persiska Pdf, 218.2 kB.
Information om telefonlinjen på somaliska Pdf, 207.2 kB.
Information om telefonlinjen på tigrinja Pdf, 211.1 kB.
Information om telefonlinjen på svenska Pdf, 209 kB.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

På 1177.se finns mer information och en film om vaccination mot covid-19:

1177.se - Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Boka tid för vaccination

Region Kronoberg är ansvarig för vaccinationerna. Det är kostnadsfritt och frivilligt att vaccinera sig. Alla som är äldre än 12 år kan få vaccin mot covid-19.

Du bokar tid för vaccination på en vårdcentral via 1177.se:

1177.se – Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Kronobergs län kan du vaccinera dig i alla kommuner.

Det är viktigt att du tar alla doser du får av vaccinet. Då får du det bästa möjliga skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Har du eller någon i din närhet inte tillgång till digitala verktyg, inte svenskt personnummer eller svårighet med språket? Då kan du ringa 0470-58 60 00 och få hjälp att boka en tid.

När det gäller vaccination av barn mellan 12-15 år finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten: Barn och unga - om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya rekommendationer om vaccination

Från och med den 1 september 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

  • Vuxna 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos inför kommande höst- och vintersäsong. Rekommendation gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom: gravida, personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdom med flera grupper.
  • Barn 12–17 år rekommenderas vaccination med två doser, det vill säga att nuvarande rekommendation kvarstår. Utöver det rekommenderas barn i särskilda grupper vaccination från fem års ålder, också enligt nuvarande rekommendation. Barnläkarföreningen listar vilka grupper som är aktuella.
  • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, som enligt nuvarande rekommendation. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande säsong kan göra det. Regionerna bör tillhandahålla vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos, och vaccin till dos 1–3 för den som inte har tagit dessa.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndigheten - Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myter och missuppfattningar om vaccin

Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden:

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer

Hjälp hos Familjefrid Kronoberg

När allt inte är som det brukar påverkas vi människor på olika sätt. En vardag som inte är normal, där vi tvingas umgås mer och närmare varandra, kan göra att den minsta sak blir större än den brukar.

Vid en kris ökar våldet i nära relationer. Uppvidinge kommun samarbetar med Familjefrid Kronoberg som nu har utökat sina telefontider.

Du som är oroad för dig själv eller för någon närstående kan ringa Familjefrid Kronoberg för rådgivning, stöd och avlastande (kris)samtal alla vardagar mellan klockan 08.00-17.00. Om du behöver kommer du att lotsas vidare till socialtjänst, hälso- och sjukvården eller polisen.

Du når Familjefrid Kronobergs behandlare på telefon 0470-79 60 47.

Infoblad Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats Pdf, 145.6 kB.

Kontakt med Uppvidinge kommun

I Uppvidinge kommun finns jour på kvällar och helger. Då ringer du 112, SOS Alarm, som hjälper dig till kontakt med socialjouren. På vardagar vänder du dig till mottagningsenheten via kommunens växel, 0474-470 00.

I akuta ärenden ringer du alltid 112 som också kan koppla dig till polis och sjukvård.

Mer information finns på vår sida om Våld och hot

Våld och hot

Övriga länkar:

Psykisk hälsa och oro

I kristider kan den psykiska hälsan påverkas på olika sätt och många känner oro. På webbplatsen Uppdrag Psykisk Hälsa finns samlad information mot olika målgrupper (barn, ungdomar, vuxna, äldre) som handlar om just att bemöta oro och främja psykisk hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

För dig som är barn eller ungdom och behöver prata med någon

Om du mår dåligt eller känner oro finns vuxna du kan prata med.

Du kan vända dig till din skolkurator.

De tider ingen kurator finns på plats finns andra du kan vända dig till, till exempel:

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 för dig som är ung:

Folkhälsomyndigheten - Om corona och covid-19 för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så informerar vi om smitta i våra verksamheter

Vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter inom Uppvidinge kommun kommer vi att informera när vi blir uppmanade av Region Kronobergs smittskyddsenhet att göra så.

Det är Region Kronobergs smittskyddsenhet som ansvarar för smittspårning och som ger instruktioner om hur smittspårningen ska gå till. Instruktioner som smittskyddsenheten ger ska följas eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Har en person undersökts och fått diagnosen covid-19 får personen särskilda instruktioner direkt från smittskyddsenheten inom Region Kronoberg, om vilka som ska kontaktas och informeras.

Uppvidinge kommun informerar om åtgärder vidtas utifrån bekräftad smitta i kommunala verksamheter.

Var vaksam på symtom

Om en bekräftat smittad person har varit i kommunens verksamhet 24 timmar innan symtom, kommer vi på uppmaning av Region Kronobergs smittskyddsenhet att informera om att smitta har funnits i verksamheten och att man ska vara vaksam på symtom.

Med hänsyn till bestämmelser om sekretess och den personliga integriteten kommunicerar inte Uppvidinge kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall i våra verksamheter.

Uppvidinge kommuns samtliga verksamheter följer utvecklingen och anpassar förhållningssätt och arbete efter rådande omständigheter.

Vid bekräftad smitta inom förskola, grundskola och lärcenter

Förskolor, grundskolor och lärcenter följer de anvisningar som Region Kronobergs smittskyddsenhet ger vid ett konstaterat fall av smitta som rör barn, elev, studerande eller personal i våra verksamheter. Det innebär att ansvarig rektor för verksamhet där fall har konstaterats informerar vårdnadshavare via mejl. Berörd vårdnadshavare, elev eller personal får alltid veta hur information till omgivningen ges. Om en verksamhet behöver stängas på grund av smitta, fattas det beslutet av förvaltningschefen tillsammans med Region Kronobergs smittskyddsenhet.

Vid bekräftad smitta inom socialförvaltningens verksamheter

Vid bekräftad smitta inom socialförvaltningens verksamheter informeras den personal som är berörd, att det finns smitta och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Övriga personer på avdelningen, gruppbostaden eller liknande och deras närstående får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen.

De rutiner som vi följer för att undvika smitta, och som även beskriver hur vi ska agera vid en eventuell smittspridning, utgår från nationella myndigheters riktlinjer och är utformade i nära samarbete med enheten för vårdhygien och smittskyddsenheten i Region Kronoberg.

Med hänsyn till bestämmelser om sekretess och den personliga integriteten kommunicerar inte Uppvidinge kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi berättar inte vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall.

Vid frågor kommer vi att informera om vi har bekräftade fall inom våra verksamheter, men inte inom vilken verksamhet, eftersom det då finns risk att en enskild persons identitet röjs.

Region Kronoberg informerar om läget

Det finns konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i hela Kronobergs län.

Region Kronoberg uppdaterar varje vecka information om antal fall och rapport om läge:

Region Kronobergs information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 så finns samlad information från myndigheterna på Krisinformation.se:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

När ska jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

På 1177 Vårdguiden finns information om när och var du ska söka vård:

Om coronavirus/covid-19 på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller i vården

Vård och omsorg påverkas inte av lättnader i restriktioner för allmänheten. Där gäller fortsatt rutiner, åtgärder och restriktioner för att förhindra smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för äldre från covid-19.

Om coronavirus på lätt svenska

Krisinformation.se har sammanställt länkar till sidor med information om coronaviruset och covid-19 på lätt svenska. Där finns också länkar till teckenspråkstolkad och syntolkad information.

Krisinformation.se: Information på coronavirus och covid-19 på lätt svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se: Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Läs mer om källkritik på Krisinformation.se:

Krisinformation.se - Källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna